Urząd Miejski Wąsosza informuje o wywieszeniu w dniu 26.07.2017r. w siedzibie tut. Urzędu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:

- lokal mieszkalny Wiklina 36/1 (bezprzetargowo) <Pobierz>