logo wybory

Komunikat Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II z dnia 19 marca 2019 r. o komitetach wyborczych utworzonych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej Wąsosza

zarządzonych na dzień 12 maja 2019 r. <Pobierz>