Zakończono prace związane z realizacją zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 120158D, Ługi - droga dojazdowa do gruntów rolnych.


Wykonawcą zadania wyłonionym po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne była firma: Przedsiębiorstwo Drogowe „DROGBUD” Gostyń Sp. z o.o., Grabonóg 69b, 63-800 Gostyń.
Wartość umowy: 446 566,26 zł brutto.
Inwestycja dofinansowana z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2023 roku w ramach pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych.

 

 was 191023 5

 was 191023 5

 was 191023 5