uczestnicy wydarzenia w Legnicy

10.10.2023 r. w Legnicy miało miejsce ważne wydarzenie - podpisanie Porozumienia Terytorialnego, które ma na celu określenie zasad realizacji projektów strategicznych w ramach instrumentu terytorialnego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT LGOF).

To wydarzenie stanowi ważny krok w rozwoju regionu i efektywnej alokacji środków z Funduszy Europejskich na Dolnym Śląsku.

Porozumienie Terytorialne zostało podpisane pomiędzy Zarządem Województwa Dolnośląskiego, reprezentowanym przez Cezary Przybylski - Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Tymoteusz Myrda - Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego, a Gmina Legnica, która pełni rolę lidera Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego i jest reprezentowana przez Tadeusz Krzakowski - Prezydenta Miasta Legnicy.

Celem zawarcia tego porozumienia jest ustalenie zasad, procedur i warunków realizacji projektów w ramach dolnośląskiego programu operacyjnego pn. „Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027” (FEDS 2021-2027). Projekty te będą zgodne zarówno ze Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030, jak i Strategią ZIT, co zapewni spójność działań na rzecz rozwoju regionu.

 

Podpisanie tego porozumienia to ważny krok w kierunku realizacji strategicznych projektów, które przyczynią się do wzrostu potencjału rozwojowego całego regionu.

 

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego to:
- 4 gminy miejskie: Legnica (miasto na prawach powiatu - Lider partnerstwa) oraz Chojnów, Głogów, Lubin,
- 7 gmin miejsko-wiejskich: Chocianów, Góra, Polkowice, Prochowice, Przemków, Ścinawa, Wąsosz,
- 19 gmin wiejskich: Chojnów, Gaworzyce, Głogów, Grębocice, Jemielno, Jerzmanowa, Kotla, Krotoszyce, Kunice, Legnickie Pole, Lubin, Męcinka, Miłkowice, Niechlów, Pęcław, Radwanice, Rudna, Ruja, Żukowice,
- 5 powiatów: głogowski, górowski, legnicki, lubiński, polkowicki.