podpisanie umowy przez strony

Gmina Wąsosz podpisała umowy na realizację kolejnych inwestycji drogowych:


1. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 120159D, Kobylniki - droga dojazdowa do gruntów rolnych.
2. Przebudowa drogi gminnej nr 120158D, Ługi - droga dojazdowa do gruntów rolnych.

Wykonawcą obu zadań wyłonionym po przeprowadzeniu postępowań o zamówienie publiczne została firma: Przedsiębiorstwo Drogowe „DROGBUD” Gostyń Sp. z o.o., Grabonóg 69b, 63-800 Gostyń.

Wartość umowy "Kobylniki": 242 729,92 zł brutto.
Wartość umowy "Ługi": 446 566,26 zł brutto.
Obie inwestycje dofinansowane z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2023 roku w ramach pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych.

Ponadto w obecności pracowników tut. Urzędu oraz Inspektora Nadzoru przekazano Wykonawcy oba place budowy. Rozpoczęcie robót nastąpi niebawem.