teren planowanej inwestycji

Gmina Wąsosz podpisała umowę na realizację zadania pn. "Konserwacja rowu melioracyjnego w miejscowości Wrząca Śląska, gmina Wąsosz".


Wykonawcą zadania wyłonionym po przeprowadzeniu zapytania ofertowego została firma: ADRIAN SIECLA AS-KOP, 63-930 Jutrosin, ul. Garncarska 43.
Wartość: 28 905,00 zł brutto.
Zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2023 roku w ramach pomocy dla gmin na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnej będących własnością gminy.