Zakończono prace związane z inwestycją dotyczącą budowy instalacji wewnętrznej amfiteatru w Wąsoszu.


Zadanie obejmowało następujące zagadnienia:
• budowa instalacji zasilającej szafki kablowe,
• demontaż istniejącej szafki oświetleniowo-zasilającej,
• montaż rozdzielnicy oświetleniowo-zasilającej oraz szafki kablowej.

Wykonawcą zadania wyłonionym w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego była firma: Usługi Elektryczne ZIBI Zbigniew Gała, ul. Wrocławska 115, 56-200 Góra.
Kwota: 45 721,23 zł brutto.

 

 was 060923 1

was 060923 2