obiekty sportowe w Wąsoszu

Dzisiaj została podpisana umowa na realizację zadania pn. "Remont kompleksu boisk sportowych "MOJE BOISKO ORLIK 2012" w miejscowości Wąsosz".

Wykonawcą zadania wyłonionym po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne została firma: ANMED Sp. z o.o., Dzierżysław, ul. Sobieskiego 32, 48-130 Kietrz.
Wartość: 343 643,55 zł brutto.

Zadanie dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach pilotażowego programu modernizacji kompleksów sportowych „ORLIK” 2012.

W kolejnym tygodniu nastąpi przekazanie Wykonawcy placu budowy w obecności pracowników tut. Urzędu oraz Inspektora Nadzoru.