Trwają prace związane z realizacją zadania pn. "Modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Wąsosz".

 

Zadanie zostało podzielone jest na następujące inwestycje:

  1. Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Borowna,
  2. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Cieszkowice,
  3. Przebudowa drogi gminnej nr 120114D, Przebudowa drogi gminnej 120142D oraz drogi gminnej 120175D Czarnoborsko – Wiewierz,
  4. Przebudowa drogi gminnej na działce nr 724/10, 130 w miejscowości Wąsosz,
  5. Przebudowa drogi gminnej nr 123602D – ulica Rumiankowa, Przebudowa drogi gminnej nr 123603D – ulica Makowa, Przebudowa drogi gminnej nr 123604D – ulica Chabrowa; w miejscowości Wąsosz,
  6. Przebudowa drogi gminnej nr 123601D – ulica Sosnowa, w miejscowości Wąsosz,
  7. Przebudowa drogi gminnej nr 120230D – ulica Kalinowa, w miejscowości Wąsosz,
  8. Przebudowa drogi gminnej nr 120228D – ulica Jaśminowa, Przebudowa drogi gminnej nr 120229D – ulica Azaliowa, w miejscowości Wąsosz.

Wykonawcą zadania zostało konsorcjum: Przedsiębiorstwo Drogowo-Melioracyjne „DROGOMEL” - Lider, DROGTRANZ Sp. z o.o. – Partner.
Wartość zadania: 9 444 128,60 zł brutto
Dofinansowanie: Program Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w kwocie 8 865 203,52 zł
Wkład własny gminy Wąsosz: 6,13% wartości inwestycji
Termin realizacji: do dnia 30.11.2023 r.

Z uwagi na trwające prace, prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

 

was 060623 01

was 060623 01

was 060623 01

was 060623 01

was 060623 01