Nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w  Górze ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS), które przeznaczone są na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników w ramach wyszczególnionych priorytetów:

  1. wsparcie kształcenia ustawicznego w branżach / zawodach, gdzie pracodawcy oferują miejsca pracy i jednocześnie zgłaszają trudności w zatrudnieniu pracowników;
  1. wsparcie  kształcenia ustawicznego w branży transportowej w zawodach: kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, maszyniści kolejowi oraz w branży usług opiekuńczych;
  1. wsparcie kształcenia ustawicznego w branżach/ przedsiębiorstwach restrukturyzowanych, np. w branży górnictwa węglowego, w celu utrzymania zatrudnienia;
  1. wsparcie kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych w celu utrzymania zatrudnienia.

 

Nabór trwać będzie od 01.06.2016 r. do 17.06.2016 r. 

 

Zainteresowani pracodawcy mogą uzyskać informacje dotyczące możliwości finansowania kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) oraz pobrać wniosek o przyznanie środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Górze, ul. Poznańska 4, pokój nr 5 jak również ze strony internetowej http://www.pupgora.pl.

Szczegółowe informacje zainteresowani pracodawcy mogą uzyskać również pod numerem telefonu: 65 512 87 31