Informujemy, że Gmina Wąsosz podpisała dzisiaj 2 umowy na realizację inwestycji.

 1. Zadanie pn. "Budowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Wąsosz"
  Wykonawcą robót będzie Przedsiębiorstwo Drogowo - Melioracyjne „DROGOMEL” A. Skoczylas - K. Głuszko Sp. j.
  Wartość inwestycji: 225.727,73 zł
  Termin realizacji do dnia: 30 czerwca 2021 roku
 2. Zadanie pn. "Budowa oświetlenia ulicznego drogi na cmentarz w Wąsoszu"
  Wykonawcą robót będzie Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Krzysztof Ratuszniak
  Wartość inwestycji: 57 359,91 zł
  Termin realizacji: do dnia 30 czerwca 2021 roku

Ponadto Burmistrz Wąsosza wraz z pracownikami Referatu Budownictwa i Inwestycji, przy udziale inspektorów nadzoru, przekazał Wykonawcom plac budowy.

 

 

was 220421 04

was 220421 04

was 220421 04