Zakończenie przebudowy drogi w Lechitowie

Informujemy, że oddano do użytku drogę gminną położoną we wsi Lechitów. Wartość robót budowlanych, sfinansowanych w całości ze środków gminnych, wyniosła 49799,99 zł.

Pracę wykonała Spółdzielnia Socjalna nad Baryczą. Droga ze względu na swoją konstrukcję (nawierzchnia betonowa wykonana z trylinki) jest przeznaczona dla pojazdów nie przekraczających masy całkowitej 3,5 t.