Pomoc suszowa - uprawy rolne

Producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem suszy lub powodzi w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 70% danej uprawy, mogą od 14.09.2018 r. do 28.09.2018 r. składać wnioski o udzielenie pomocy.

Odsłonięcie popiersia Marszałka Józefa Piłsudskiego

Dnia 15 sierpnia 2018 roku w Wąsoszu odbyło się odsłonięcie popiersia Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Polowania zbiorowe

Urząd Miejski Wąsosza przekazuje informację o zbliżających się polowaniach.