Przerwy w dostawie wody

PWiK - Wąsosz Sp. z o.o. informuje, że w związku z prowadzonymi pracami związanymi z budową kanalizacji sanitarnej oraz remontem przyłączy wodociągowych - na odcinku miasta Wąsosza pomiędzy Orlą i Baryczą - aż do zakończenia wyżej wymienionych prac mogą występować okresowe przerwy w dostawie wody.
Za utrudnienia przepraszamy.

Lista odmian zalecanych do uprawy

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych przedstawia listę odmian zalecanych do uprawy na terenie dolnego śląska na rok 2018.

Gala finałowa konkursu "Sołtys Roku 2017"

Dnia 16 marca 2018 roku w gali finałowej konkursu Wojewody Dolnośląskiego "Sołtys Roku 2017" udział wzięli: sołtys wsi Kamień Górowski Jolanta Maślejak, sołtys wsi Ługi-Unisławice Daniel Żentel oraz Zastępca Burmistrza Wąsosza Grzegorz Kordiak.

Informacja dotycząca afrykańskiego pomoru świń

Ulotka informacyjna na temat wymogów dotyczących zabezpieczenia gospodarstw, w których utrzymywane są świnie, wynikających z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, zmienionego rozporządzeniem MRiRW z dnia 9 lutego 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 360).