Konkurs na dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłasza konkurs na dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Oś priorytetowa 3 - Gospodarka niskoemisyjna - Działanie 3.5  „Wysokosprawna kogeneracja – konkurs horyzontalny”

Apel Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce
Skrócenie czasu pracy Urzędu Miejskiego

Uprzejmie informujemy, że dnia 22 grudnia 2017 r. Urząd Miejski Wąsosza będzie czynny od godz. 7:00 do godz. 13:00.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy!

Iluminacje świąteczne

Tradycyjnie od początku grudnia można obserwować świąteczną dekorację wąsoskich ulic mającą na celu wprowadzenie mieszkańców w bożonarodzeniowy nastrój.