100 lat Niepodległej

Obchody setnej rocznicy Odzyskania Niepodległości w naszej gminie odbyły się w sobotę.

2 maja Urząd Miejski Wąsosza nieczynny

Informujemy, że na podstawie Ustawy z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, w dniu 12 listopada 2018 roku URZĄD MIEJSKI WĄSOSZA BĘDZIE NIECZYNNY.

GUS

Badania ankietowe to badania prowadzone w gospodarstwach domowych/rolnych na terenie całego kraju.

prawo własności

Z dniem 1 stycznia 2019 roku prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów (ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów - Dz. U. z 2018 r. poz. 1716). Przekształcenie następuje z mocy ustawy.