Szkolenie LGD Ujście Baryczy dla potencjalnych Beneficjentów

Dnia 21 marca 2018r. (środa) o godz. 16:00 w Górze w siedzibie organizacji pozarządowych przy ul. Podwale 24 (tzw. Pałacyk) odbędzie szkolenie dla potencjalnych Beneficjentów (organizacji pozarządowych, j.s.t.) na temat uzyskania dofinansowania z PROW 2014-2020 za pośrednictwem LGD Ujście Baryczy w ramach projektu grantowego na realizację zadań z zakresu turystyki i rozwoju regionu.

Nabory wniosków - informacja LGD

Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy” zaprasza wszystkich zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania ze środków UE za pośrednictwem LGD w zakresie przedsiębiorczości na bezpłatne szkolenia

Nabory wniosków - informacja LGD

Jednym z zadań Lokalnej Grupy Działania jest organizacja naborów wniosków na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych na obszarze funkcjonowania LGD w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w  ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 2014-2020.

Nabory wniosków - LGD Ujście Baryczy

LGD Ujście Baryczy informuje, że dnia 28.03.2017r. zostały ogłoszone nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, na działania:

Zmiana lokalizacji biura LGD!

Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy” informuje o zmianie lokalizacji biura LGD.