Wiosenne przymrozki

Urząd Miejski Wąsosza informuje o możliwości składania wniosków o oszacowanie strat powstałych w gospodarstwie rolnym lub w dziale specjalnym produkcji rolnej w związku z wystąpieniem wiosennych przymrozków w 2017 r.

Komunikaty o zagrożeniu upraw roślin

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu Oddział w Górze informuje:

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 28 kwietnia 2017 r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 28 kwietnia 2017 r., znak WOOŚ.4207.60.2017.AMK

Aktywna majówka 2017