Stypendia dla najlepszych

21.06.2018 r. w sali bankietowej Zespołu Placówek Kultury w Wąsoszu odbyła się niezwykle miła uroczystość - wręczenie stypendiów Burmistrza Wąsosza.

Zmiana godziny wręczenia stypendium

Urząd Miejski Wąsosza informuje, że została zmieniona godzina wręczenia stypendium Burmistrza Wąsosza w dniu 21 czerwca 2018 r. z godziny 10.00 na godz. 11.00.

Informacja KRUS
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - Wąsosz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Rzemieślnicza 16, 56-210 Wąsosz informuje, że z dniem 16.06.2018 r. wchodzą w życie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wąsosz na okres 3 lat.