Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 28 kwietnia 2017 r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 28 kwietnia 2017 r., znak WOOŚ.4207.60.2017.AMK

Aktywna majówka 2017
Zaproszenie na konferencję

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Górze, Powiatowa Rada Dolnośląskiej Izby Rolniczej w Górze, Łowczy powiatu Górowskiego, Starostwo Powiatowe w Górze wraz z samorządami lokalnymi zapraszają na Konferencję

Spotkanie z mieszkańcami ulicy Świerczewskiego

Burmistrz Wąsosza zaprasza wszystkich mieszkańców ulicy Świerczewskiego w Wąsoszu na spotkanie, na którym omówiona zostanie kwestia zmiany nazwy ulicy.