Wypłata zwrotu podatku akcyzowego

Urząd Miejski Wąsosza informuje producentów rolnych, że wypłata zwrotu podatku akcyzowego zużywanego do produkcji rolnej nastąpi w terminie od 26.10.2017r. do 31.10.2017r.