Regionalny System Ostrzegania (RSO)

Dolnośląski Urząd Wojewódzki zaprasza do korzystania z Regionalnego Systemu Ostrzegania (RSO) - aplikacji na urządzenia mobilne (Android, Apple-IOS, Windows Phone). 

Ta bezpłatna aplikacja to rozbudowany ale jednocześnie prosty w obsłudze, intuicyjny program, który ma na celu informowanie społeczeństwa o zagrożeniach, a także edukowanie obywateli poprzez dostęp do poradników postępowania w sytuacjach kryzysowych.

Aplikacja RSO pozwala m.in. na:

- przegląd ostrzeżeń o sytuacjach nadzwyczajnych na terenie całego kraju z podziałem na kategorie: meteorologiczne, hydrologiczne, informacje drogowe, ogólne;

- przegląd informacji o stanach wód w rzekach całej Polski z wykorzystaniem interaktywnej mapy;

- dostęp do bazy wiedzy w postaci poradników postępowania w sytuacjach kryzysowych.

Aplikację RSO można pobrać za pośrednictwem:

- strony internetowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu – https://duw.pl/pl/urzad/regionalny-system-ostrz - w zakładce „DO POBRANIA”
- sklepu dedykowanemu odpowiedniemu systemowi operacyjnemu (GOOGLE PLAY, APPLE APP STORE, WINDOWS PHONE STORE). Aplikację wyszukujemy poprzez wpisanie słów kluczowych „RSO” oraz „Regionalny System Ostrzegania”.

Zachęcamy do pobierania.