Bezpłatna zbiórka elektroodpadów

Informujemy, że 3 września 2016 roku (sobota) w godzinach od 10.00 do 14.00 na placu targowym przy ul. Korczaka w Wąsoszu zostanie przeprowadzona bezpłatna ZBIÓRKA ELEKTROODPADÓW.

Burmistrz Wąsosza zawiadamia, że dnia 28.06.2016 roku Rada Miejska Wąsosza podjęła uchwałę Nr XIX/134/2016 r. w sprawie zmiany metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty i stawki za pojemnik.

 

Ulotka informacyjna

 

Uchwały Rady Miejskiej Wąsosza

Wykaz Uchwał Rady Miejskiej Wąsosza dotyczących gospodarki odpadami:

Harmonogram odbioru odpadów

Urząd Miejski Wąsosza przekazuje informacje dotyczące harmonogramów odbioru odpadów komunalnych oraz podmiotów działających w tym zakresie: