Odwołanie przetargu na sprzedaż działki gruntu

Burmistrz Wąsosza odwołuje ogłoszony ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż:


nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wąsosz w granicach działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 178/1 o pow. 0,1037ha obręb Wąsosz

Pełna treść ogłoszenia  <Pobierz>