Wsparcie dla rolników w ramach PROW 2014-2020

Od 12 września do 11 października można składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach poddziałania : 6.5 Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu małych gospodarstw, którzy trwale przekażą swoje gospodarstwo innemu rolnikowi. Jest to zupełnie nowy rodzaj wsparcia finansowego w ramach PROW 2014-2020.

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

XVIII Dni Ogrodnika - Targi Międzynarodowe

Organizatorzy zapraszają na XVIII Dni Ogrodnika - Targi Międzynarodowe (Gołuchów k. Kalisza, 10-11 września), podczas których zostaną zaprezentowane najnowsze środki produkcji i najnowsze technologie dla szeroko rozumianego ogrodnictwa (warzywnictwo pod osłonami i gruntowe, rośliny ozdobne, sadownictwo – w tym jagodowe).

Ostrzeżenie w sprawie wpisów do CEIDG

Ministerstwo Rozwoju przestrzega przed oszustwami związanymi z wpisem do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.