logo poczty polskiej

Poczta Polska przypomina: Skrzynka pocztowa na każdej posesji w naszej gminie.

logo DUW

Samorząd Województwa Dolnośląskiego rozpoczyna prace nad projektem „Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowych oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2021 rok".

logo rodzina

Towarzystwo "Nasze Szwederowo" we współpracy z KRUS organizuje zimowisko dla dzieci z rodzin rolniczych (jeden z rodziców musi był płatnikiem KRUS). Z terenu gminy Wąsosz zabezpieczonych zostało 8 miejsc.

Przerwy w dostawie wody

PWIK Wąsosz Sp. z o.o. informuje o awarii sieci wodociągowej.