zasady przekazywania danych

W związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2019r., nowelizacji ustawy o ewidencji ludności, właściwe do udostępniania danych jednostkowych z rejestru PESEL są wyłącznie ograny gminy, dlatego też wniosek o udostępnienia danych jednostkowych z rejestru PESEL można złożyć w dowolnym organie gminy na terenie kraju, niekoniecznie w miejscu zameldowania.

informacja o pomocy

Urząd Miejski Wąsosza informuje o możliwości składania wniosków o oszacowanie strat powstałych w gospodarstwie rolnym lub w dziale specjalnym produkcji rolnej w związku z wystąpieniem suszy  w 2019r.

Zmiana godzin pracy Urzędu Miejskiego Wąsosza

Uprzejmie informujemy, że Urząd Miejski Wąsosza 1 lipca 2019 r. będzie czynny w godzinach 7:00 – 14:00.