logo - ogłaszany konkurs

Tegoroczna edycja Regionalnego Konkursu Grantowego w ramach Programu „Równać Szanse 2019” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności została ogłoszona 8 sierpnia, a wnioski można składać do 7 października 2019 roku, do godziny 12.00.

pszczoły miodne

Burmistrz Wąsosza ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań związanych z działaniami na rzecz ochrony pszczół na terenie województwa dolnośląskiego.

info WFOŚiGW we Wrocławiu

WFOŚiGW we Wrocławiu ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”.

logo - wędkujący

Przypominamy, że wędkarze korzystający ze zbiornika wodnego w miejscowości Kowalowo - Czeladź Wielka powinni posiadać stosowne zezwolenie wydane przez Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego Wąsosza.