uczestnicy spotania roboczego w gabinecie burmistrza

07.02.2024 r. w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbyło się spotkanie w sprawie budowy nowych mieszkań w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej (SIM) KZN Zielona Dolina, której udziałowcem jest również gmina Wąsosz.

banner programu

OPS w Wąsoszu informuje, że gmina Wąsosz otrzymała środki finansowe w wysokości 121 000,00 zł na realizację programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

uczestnicy spotkania w UMW

31.01.2024 r. w tut. Urzędzie Burmistrz Wąsosza - Paweł Niedźwiedź spotkał się ze Starostą Rawickim - Adamem Sperzyńskim oraz przedstawicielami Spółdzielni Milla w Lesznie - Dariuszem Jarosikiem oraz Mirosławem Krzelowskim.

infografika dotycząca wiadomości

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje: