plakat z programem dożynek

Cezary Przybylski - Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Wojciech Płaziuk - Wójt Gminy Udanin oraz Grzegorz Macko - Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego zapraszają na Dożynki Wojewódzkie w Udaninie, które odbędą się w niedzielę 11 września.

banner z logo akcji pomocy

Szlachetna Paczka i Akademia Przyszłości szukają wolontariuszy w województwie dolnośląskim – ruszyły zapisy. Dołącz już dziś!

plakat informacyjny

Lokalni przedsiębiorcy, sołectwa, koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia!

ikonka informacyjna

Burmistrz Wąsosza, działając na podstawie art. 6 oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485.), zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej Wąsosza w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Wąsosz.