Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników - KRUS

W okresie wakacji podobnie jak w latach poprzednich będą organizowane turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników, na których wypoczynek będzie łączony z programem rehabilitacji leczniczej w zakresie:

Cykl szkoleń KRUS i DODR dla rolników

W ostatnim czasie Placówka Terenowa KRUS w Górze wraz z Powiatowym Zespołem Doradztwa Rolniczego w Górze przeprowadziła kilka szkoleń oraz konkurs bhp dla rolników indywidualnych i osób związanych ze środowiskiem wiejskim  z powiatu górowskiego.  

Dzień Sołtysa

11 marca w Polsce obchodzony jest Dzień Sołtysa. Z tej okazji w naszej gminie odbyło się spotkanie gospodarzy wsi z przedstawicielami samorządu lokalnego.

Komunikat dotyczący wycinki drzew

Urząd Miejski Wąsosza informuje, że obowiązująca od dnia 1 stycznia 2017r zmiana ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz.  2134) przewidująca w szczególności zwolnienie z wymogu uzyskiwania zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej nie znosi wymogu przestrzegania przepisów jak niżej: