Szkolenie w Płoskach - KRUS

29 marca br. w Płoskach odbyło się szkolenie oraz konkurs bhp dla rolników indywidualnych i osób związanych ze środowiskiem wiejskim z gminy Góra zorganizowane przez PT KRUS w Górze.

Wspomnienia z niemieckiego Wąsosza

Przedstawiamy Państwu - po raz pierwszy na łamach „Kwartalnika Górowskiego”[ Nr. 53 ] - wspomnienia polskiego robotnika przymusowego Romana Waśko, który trafił do ówczesnego Herrnstadt  w powiecie górowskim na przymusowe roboty w gospodarstwie ogrodniczym Wilhelma Janischa w lipcu 1942 r.

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników - KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny we Wrocławiu, w imieniu którego działa Placówka Terenowa w Górze serdecznie zapraszają na szkolenie i konkurs dla rolników:

Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego 2017

Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy w Górze rozpoczyna swoją działalność w 2017 roku w ramach projektu Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego  realizowanego przez: Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych  w ramach otwartego konkursu ofert - dofinansowanego ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.