Dolnośląskie Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Górze zaprasza na szkolenie uzupełniające : „Szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie.

Informacja Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu informuje: tegoroczna kampania wnioskowa znacznie różni się od dotychczasowych.

Kolejna edycja Dolnośląskich Małych Grantów

Rozpoczyna się kolejna edycja programu „Dolnośląskie Małe Granty”, skierowanego do mieszkańców Dolnego Śląska, głównie do nieformalnych grup działających na terenie całego województwa.

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2018 roku

Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela dotycząca zwrotu podatku akcyzowego