WOŚP 2018

Polowania zbiorowe

Urząd Miejski Wąsosza przekazuje informacje o zbliżających się polowaniach zbiorowych.

Informacja w sprawie opłaty adiacenckiej

Informacja w sprawie opłaty adiacenckiej przy podziałach nieruchomości

Konkurs na dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłasza konkurs na dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Oś priorytetowa 3 - Gospodarka niskoemisyjna - Działanie 3.5  „Wysokosprawna kogeneracja – konkurs horyzontalny”