Burmistrz Wąsosza ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 13 pni drzew z gatunku topola

Nowy portal informacyjny Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

Informujemy, że pod adresem https://budowlaneabc.gov.pl został uruchomiony praktyczny portal informacyjny, którego celem jest zwiększenie wiadomości i poszerzenie wiedzy obywateli w zakresie procesu inwestycyjno-budowlanego.

Harmonogram szacowania szkód w gospodarstwach rolnych

Urząd Miejski Wąsosza informuje o terminie szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej  dla poszczególnych sołectw na terenie gminy Wąsosz, na obszarach dotkniętych zjawiskiem atmosferycznym – suszą  w  2018 roku.

Szacowanie szkód producenta rolnego

W związku z uszkodzeniem roślin w uprawach sadowniczych i rolniczych - spowodowanym wystąpieniem niedoboru wody w glebie -  Zarządzeniem Nr 193 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 czerwca 2018 roku została powołana komisja do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na terenie gminy Wąsosz.