Informacja dotycząca afrykańskiego pomoru świń

Ulotka informacyjna na temat wymogów dotyczących zabezpieczenia gospodarstw, w których utrzymywane są świnie, wynikających z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, zmienionego rozporządzeniem MRiRW z dnia 9 lutego 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 360).

Zaproszenie na szkolenie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu w dniu 12.04.2018 r. o godzinie 10.00 organizuje jednodniowe bezpłatne szkolenie informacyjne dla użytkowników profesjonalnych na temat: "Stosowanie środków ochrony roślin w obszarach miejskich".

 Zmiana nazwy ulicy 24 Stycznia w Wąsoszu

Wojewoda Dolnośląski dnia 21 lutego 2018r. postanowił zmienić istniejącą nazwę ulicy 24 Stycznia w Wąsoszu na ulicę Powstańców Styczniowych - na podstawie ustawy z dnia 1 kwietnia 2016r o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie afrykańskiego pomoru świń

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń