Wyjazd na Agro Show 2017 w Bednarach

W związku ze złożoną rezygnacją Pana Stanisława Klimczaka z funkcji sołtysa wsi Wrząca Śląska, mieszkańcy w dniu 29.08.2017 r. wybrali nowego sołtysa, którym została Pani Alicja Kowalczyk.
Jednocześnie na kolejnego członka Rady Sołeckiej wybrano Panią Annę Podlewską.

Dni Wąsosza 2017
Powstanie KOWR

Przedstawiamy informację Agencji Rynku Rolnego dotyczącą powstania Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.