GUS

Badania ankietowe to badania prowadzone w gospodarstwach domowych/rolnych na terenie całego kraju.

prawo własności

Z dniem 1 stycznia 2019 roku prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów (ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów - Dz. U. z 2018 r. poz. 1716). Przekształcenie następuje z mocy ustawy.

100 lat niepodległej
święto TOAW

26.10.2018 r. Burmistrz Wąsosza Zbigniew Stuczyk uczestniczył w obchodach święta Terenowych Organów Administracji Wojskowej, połączonych w tym roku z jubileuszem 100-lecia utworzenia pierwszych struktur administracji wojskowej.