Polowania zbiorowe

Urząd Miejski Wąsosza przekazuje informację o zbliżających się polowaniach.

Informacja dla rolników - szkody spowodowane przez suszę

Urząd Miejski Wąsosza informuje, że zgodnie z informacją IUNG w Puławach od dnia 24.09.2018r suszą rolniczą zostały objęte uprawy ziemniaka i buraka cukrowego.

Informacja dla rolników - szkody spowodowane przez suszę

Gmina Wąsosz informuje, że Komisja ds. szacowania szkód spowodowanych przez suszę powołana przez Wojewodę Dolnośląskiego, po dokonaniu odpowiednich czynności i sporządzeniu indywidualnych protokołów dla rolników, którzy złożyli wnioski o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych, przekazała dnia 28 sierpnia 2018 r. ww. protokoły do Wojewody Dolnośląskiego celem weryfikacji oraz potwierdzenia wystąpienia szkód.

Informacja dla hodowców trzody chlewnej

W związku z narastającym zagrożeniem i stale zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną odnośnie Afrykańskiego Pomoru Świń,