Zaproszenie na uroczystości rocznicowe
Szkolenie w Płoskach - KRUS

29 marca br. w Płoskach odbyło się szkolenie oraz konkurs bhp dla rolników indywidualnych i osób związanych ze środowiskiem wiejskim z gminy Góra zorganizowane przez PT KRUS w Górze.

Wspomnienia z niemieckiego Wąsosza

Przedstawiamy Państwu - po raz pierwszy na łamach „Kwartalnika Górowskiego”[ Nr. 53 ] - wspomnienia polskiego robotnika przymusowego Romana Waśko, który trafił do ówczesnego Herrnstadt  w powiecie górowskim na przymusowe roboty w gospodarstwie ogrodniczym Wilhelma Janischa w lipcu 1942 r.

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników - KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny we Wrocławiu, w imieniu którego działa Placówka Terenowa w Górze serdecznie zapraszają na szkolenie i konkurs dla rolników: