logo programu

W ślad za informacją organizatorów Programu „Niepodległa” zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Wąsosz do udziału w akcji #mojaflaga.

ikona zakładu ubezpieczeń społecznych

Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych to bardzo przydatne narzędzie.

informacja agencji dotycząca suszy

Od 21 lutego do 20 lipca 2020 r. rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa rolnego.   

logo agencji

Z uwagi na ogłoszony w Polsce stan epidemii, Agencja Restrukturyzacji i  Modernizacji Rolnictwa informuje o możliwości ubiegania się o odroczenie terminu spłaty zadłużenia wobec ARiMR do czasu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonych w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.