delegacja pod obeliskiem

W Dniu Pamięci Ofiar Stanu Wojennego, w 42. rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego, Burmistrz Wąsosza - Paweł Niedźwiedź, Skarbnik Gminy - Jadwiga Rodzewicz oraz Sekretarz Gminy - Paweł Walkowiak złożyli kwiaty i zapalili znicz pod obeliskiem na wąsoskim rynku.

ankieta ZPK

2023 rok zmierza ku końcowi, za nami wiele ciekawych imprez i wydarzeń.

logotyp UMWD

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego wspólnie z organizacjami działającymi na rzecz rozwoju obszarów wiejskich organizuje „Prezentację Tradycyjnych Stołów Wigilijnych”. 

plakat wydarzenia

Burmistrz Wąsosza oraz Zespół Placówek Kultury w Wąsoszu serdecznie zapraszają mieszkańców Gminy Wąsosz na spotkanie opłatkowe.