inforgrafika ZUS o PUE

Szanowni Przedsiębiorcy, do 30 grudnia 2022 r. jako płatnicy składek mają Państwo obowiązek założyć profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS [1].

logotyp konsultacji

Burmistrz Wąsosza zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską Wąsosza uchwały nr XLVI/336/22 z dnia 28 października 2022 r. o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Wąsosz na lata 2023-2030.

plakat ze szczegółami akcji

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsoszu wspólnie z Przedszkolem Samorządowym w Wąsoszu ogłasza akcję "Świąteczna paczka" - czyli świąteczną zbiórkę dla potrzebujących osób i rodzin z gminy Wąsosz.

logo rodziny

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Górze poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze.