plakat ze szczegółami dot. spotkań LGD

LGD "Ujście Baryczy" zaprasza na spotkania konsultacyjne w sprawie tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju dla Ujścia Baryczy na lata 2023-2027.

logo wody

Przekazujemy apel Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji - Wąsosz Spółka z o. o. dotyczący rozważnego korzystania z wody.

baner informacyjny

Zgodnie z Uchwałą nr XXI/6/2022/K Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ujście Baryczy" Gmin Góra - Niechlów - Wąsosz z dnia 06.05.2022 r.

zdjecie lodówki

16.05.2022 r. dzięki staraniom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przy wsparciu Burmistrza Wąsosza i Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Opieki Społecznej Rady Miejskiej Wąsosza, stanęła pierwsza lodówka społeczna.