plakat informacyjny

Lokalni przedsiębiorcy, sołectwa, koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia!

ikonka informacyjna

Burmistrz Wąsosza, działając na podstawie art. 6 oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485.), zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej Wąsosza w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Wąsosz.

przedstawiciele gmin podpisujący pozrozumienie

Gmina Wąsosz wraz z Gminą Rawicz i Gminą Żmigród podpisała dziś porozumienie międzygminne w sprawie budowy zbiornika wodnego Masłówka.

plakat z terminarzem wakacyjnym - sierpień 2022

Wakacyjne zajęcia w sierpniu - zarówno w ZPK, jak i w Bibliotece Publicznej oraz Filii Bibliotecznej w Kamieniu Górowskim - zapowiadają się bardzo interesująco.