logotyp akcji

Mieszkańcy gminy Wąsosz, gorąco dziękujemy za zebranie ogromnej ilości darów dla potrzebujących uchodźców z Ukrainy!

logotyp informacyjny

Przypominamy, że od jutra na Placu Wolności obowiązywać będzie strefa płatnego parkowania.

plakat z informacjami o konkursie

W odpowiedzi na liczne sygnały płynące od Kół chcących wziąć udział w Konkursie dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP, Kancelaria Prezydenta RP zdecydowała o przedłużeniu terminu przesyłania zgłoszeń do 7 marca br., do godziny 12.00.

logo pomocy Ukrainie

Mieszkańcy gminy Wąsosz, informujemy, że wszystkie działania dotyczące przyjmowania uchodźców są koordynowane przez administrację na poziomie województwa.