logo agencji

Pomoc suszowa: planowany termin rozpoczęcia naboru wniosków 3 października.

logo agencji

Od 25 września 2019 r. do 22 listopada 2019 r. rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą składać wnioski o dotację na inwestycje w obszarze nawadniania w gospodarstwie rolnym.

logo dokumenty

Informujemy, że Gmina Wąsosz uczestniczy w projekcie dofinansowanym z Funduszy Europejskich "Urzędy dostępne on-line", przewidzianym do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

logo kalendarza

UWAGA! Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.2.1