Informacja Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu informuje: tegoroczna kampania wnioskowa znacznie różni się od dotychczasowych.

Wnioski o płatności bezpośrednie będą wypełniane i składane wyłącznie w wersji elektronicznej , za pośrednictwem aplikacji e-Wniosek Plus .

Aplikacja daje możliwość automatycznego wypełnienia części wniosku na podstawie rysowanych upraw, wyświetlania wskazówek w zakresie uzupełniania pól, czy dołączania wymaganych załączników, a także, co szczególnie istotne, wyświetla komunikaty o stwierdzonych brakach lub błędach we wniosku , co umożliwia ich poprawianie na bieżąco.

Dodatkowo rolnicy, którzy potwierdzą brak zmian w porównaniu z wnioskiem z 2017 roku będą mogli zamiast wniosku złożyć Oświadczenie zastępujące wniosek. Termin składania oświadczeń jest wcześniejszy niż kampania wnioskowa i przypada od 15 lutego do 14 marca.

Prosimy również o wcześniejsze kontaktowanie się rolników z kierownikami biur Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego w celu jak najsprawniejszej obsługi w czasie trwania kampanii wnioskowej - od 15 marca do 15 maja 2018 roku.

Zachęcamy również do zapoznania się z prezentacją na ten temat - otwórz

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu
ul.Zwycięska 8 , 53-033 Wrocław
tel. 71 339 86 56, 71 339 80 21