Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłasza konkurs na dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Oś priorytetowa 3 - Gospodarka niskoemisyjna - Działanie 3.5  „Wysokosprawna kogeneracja – konkurs horyzontalny”

 

  • Schemat 3.5.A „ Budowa, przebudowa (w tym zastąpienie lub odnowa istniejących) jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji o całkowitej nominalnej mocy elektrycznej do 1 MW (również wykorzystujące OZE) wraz z niezbędnymi przyłączeniami”.
  • Schemat 3.5.B „Rozbudowa i/lub modernizacja sieci ciepłowniczych”.

Pobierz materiały informacyjne

Termin naboru (składania wniosków do dnia 16.01.2018 r. do dnia 23.03.2018 r.

Informacja o konkursie:

http://www.dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/914-3-5-a-b-konkurs-horyzontalny.html