Komunikat UMW

W związku ze złożoną rezygnacją Pana Stanisława Klimczaka z funkcji sołtysa wsi Wrząca Śląska, mieszkańcy w dniu 29.08.2017 r. wybrali nowego sołtysa, którym została Pani Alicja Kowalczyk.
Jednocześnie na kolejnego członka Rady Sołeckiej wybrano Panią Annę Podlewską.